×

HADDUL KIFAYAH

Menentukan kelayakan bagi kategori asnaf fakir
dan miskin di Negeri Sembilan

Maklumat Peribadi
Bandar Pekan Luar Bandar
Nama
Nombor KP
Jumlah Pendapatan Klik di sini untuk mengira jumlah pendapatan isi rumah RM
Pemohon merupakan muallaf Muallaf
Isteri yang ditinggalkan sama ada janda, balu dan menyara keluarganya tanpa suami Ibu tunggal
Tanggungan Bil
RUMAH PERCUMA ialah rumah milik sendiri atau didiami secara percuma contohnya rumah pusaka, rumah orang-orang tua, rumah anak yatim, rumah kebajikan manakala RUMAH BERBAYAR ialah rumah sendiri yang belum habis dibayar atau rumah sewa dan seumpamanya Jenis rumah : Rumah Percuma Rumah Berbayar
Isteri / suami jika ditanggung oleh ketua keluarga sama ada bekerja/ tidak bekerja - Ibu bapa yang perlu disara - tanggungan tidak bersekolah berumur lebih dari 15 tahun - Tanggungan/anak yang bekerja tetapi masih tinggal bersama Dewasa tidak bersekolah (Isteri/anak)
Tanggungan / anak yang menuntut berumur lebih daripada 17 tahun Dewasa (bersekolah) / IPT
Tanggungan / anak yang menuntut berumur 13 hingga 17 tahun Remaja (bersekolah) / MEN
Tanggungan / anak menuntut berumur 7 hingga 12 tahun - Tanggungan / anak menuntut berumur 5 hingga 6 tahun Kanak-kanak (bersekolah) / REN
Tanggungan / anak berumur kurang daripada 15 tahun yang tidak bersekolah Kanak-kanak (tidak bersekolah)
Aset
Kereta yang masih perlu dibayar ansuran pinjaman Kereta (1-5 tahun)
Kereta yang bebas daripada ansuran pinjaman Kereta (Lebih 6-10 tahun)
Barang kemas atau emas melebihi 85 gram Emas / Barang kemas
Hi-Fi / Video / Astro
Jumlah wang simpanan / simpanan tunai /nilai saham semasaWang simpanan : RM (melebihi nisab dibahagi 12 bulan)
tbin Telefon Bimbit
Maklumat Tambahan
Bilangan tanggungan menghidap penyakit kronik yang menghalang daripada bekerja secara aktif seperti sakit jantung, kencing manis, barah, dan seumpamanya Bilangan pesakit kronik
Bilangan OKU dalam tanggungan yang tidak berupaya untuk bekerja / lumpuh Orang Kurang Upaya (OKU)
Masalah seperti suami dalam penjara/ pusat serenti , menagih dadah, dan penghidap HIV Masalah keluarga (HIV / AIDS / Dadah)
Terdapat tanggungan yang belajar di IPT yang disara Tanggungan anak belajar di IPT

 


☰ Bantuan