Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2016

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
69,047,520.98 
 PENDAPATAN
63,470,334.80 
 Keuntungan
-5,577,186.18 
  36 of 36  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,854,335.03 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
493,564.82 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
300,198.21 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
261,311.80 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
55,000.00 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
134,632.96 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
224,595.18 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
88,363.04 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
892,185.10 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
864,598.93 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
460.00 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
4,696,910.53 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
21,781,480.34 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
5,227,337.74 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
369,205.50 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
17,965,368.67 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
10,826,175.93 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,565,924.70 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
836,470.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
340,607.03 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
82,760.62 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
15,994.14 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,566.81 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
167,473.90 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
57,046,783.20 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
325,726.21 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
35,092.66 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
136,652.06 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
50,000.00 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
919,907.78 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
62,200.68 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
934,878.82 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
104,460.00 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
392,543.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
744,030.80 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
2,718,059.59