Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
993,271.66 
 PENDAPATAN
160,899.63 
 Keuntungan
-832,372.03 
  15 of 15  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
566.84 
 2
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
56.00 
 3
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,320.73 
 4
 41200
 MISKIN
 BELANJA
119,303.95 
 5
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
32,826.08 
 6
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
16,995.00 
 7
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
495,465.00 
 8
 41700
 RIQAB
 BELANJA
283,308.00 
 9
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
42,591.96 
 10
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
838.10 
 PENDAPATAN
 1
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
25,899.00 
 2
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
17,199.63 
 3
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
113,765.00 
 4
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
800.00 
 5
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
3,236.00