Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2018

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
36,927,159.21 
 PENDAPATAN
33,942,996.89 
 Keuntungan
-2,984,162.32 
  35 of 35  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
690,373.26 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
161,535.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
98,347.07 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
154,713.58 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
26,618.01 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
141,283.32 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
22,167.70 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,082,912.81 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
1,204,462.51 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
979.43 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
3,900,508.57 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
10,806,125.49 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,725,066.65 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
13,550.16 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
8,756,194.61 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
7,161,574.09 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
702,192.20 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
81,257.56 
 19
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
42,645.26 
 20
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
4,964.47 
 21
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
900.69 
 22
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
267,903.74 
 23
 51300
 PERUNTUKAN SUSUTNILAI/ROSOTNILAI
 BELANJA
420.95 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
31,177,663.55 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
97,594.90 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
48,525.43 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
30,580.52 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
197,093.95 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
130,472.83 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
17,781.71 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
147,799.24 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
67,383.50 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
157,315.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
320,217.00 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
1,550,569.26