Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2016

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
24,195,326.37 
 PENDAPATAN
21,975,077.32 
 Keuntungan
-2,220,249.05 
  35 of 35  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
791,253.89 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
183,899.82 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
129,781.35 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
107,377.71 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
55,000.00 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
23,008.91 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
98,412.66 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
49,285.37 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
141,707.26 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
206,758.97 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
460.00 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
1,566,892.92 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
8,668,099.99 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
2,044,370.69 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
212,805.30 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
5,544,188.66 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
3,212,820.46 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
752,338.17 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
300,900.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
86,410.08 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
15,130.00 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
1,253.26 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,488.60 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
682.30 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
19,460,504.18 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
139,878.09 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
20,653.21 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
71,280.11 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
88,124.74 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
88,018.87 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
403,812.65 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
10,000.00 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
210,227.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
204,795.80 
 11
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
1,277,782.67