Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
15,306,764.86 
 PENDAPATAN
7,919,226.50 
 Keuntungan
-7,387,538.36 
  30 of 30  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
366,834.61 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
61,112.35 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
57,468.58 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
44,229.18 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
6,499.75 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
42,856.72 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
9,541.93 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
78,156.65 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
119,643.99 
 10
 41100
 AMIL
 BELANJA
909,173.36 
 11
 41200
 MISKIN
 BELANJA
6,472,621.19 
 12
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,220,661.54 
 13
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
178,863.00 
 14
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
2,452,778.03 
 15
 41700
 RIQAB
 BELANJA
2,263,566.08 
 16
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
612,853.55 
 17
 41900
 FAKIR
 BELANJA
199,000.00 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
209,349.35 
 19
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
1,545.00 
 20
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
10.00 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
7,273,386.90 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
25,911.85 
 3
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
73,038.90 
 4
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
9,331.96 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
27,363.88 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
6,974.00 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
96,502.71 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
11,513.30 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
105,285.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
289,918.00