Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
33,144,392.10 
 PENDAPATAN
39,523,470.75 
 Keuntungan
6,379,078.65 
  35 of 35  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
852,165.70 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
195,800.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
149,219.88 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
113,809.84 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
45,701.81 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
85,896.68 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
46,446.75 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
294,405.75 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
1,001,270.94 
 10
 41100
 AMIL
 BELANJA
4,818,778.25 
 11
 41200
 MISKIN
 BELANJA
11,299,793.84 
 12
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
2,422,407.53 
 13
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
107,677.00 
 14
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
5,490,740.11 
 15
 41700
 RIQAB
 BELANJA
4,950,430.92 
 16
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
647,683.21 
 17
 41900
 FAKIR
 BELANJA
312,300.00 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
175,607.57 
 19
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
9,388.05 
 20
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
6,320.35 
 21
 43100
 BAYARAN PERKHIDMATAN PWNS
 BELANJA
89.76 
 22
 43200
 PENYELENGARAAN HARTA WAKAF
 BELANJA
1,115.00 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
1,027.01 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
116,316.15 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
35,817,218.76 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
131,981.91 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
14,800.00 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
244,040.55 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
685,735.24 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
7,547.24 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
367,831.61 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
70,749.47 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
212,683.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
440,542.00 
 11
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
1,530,340.97