Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2016

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
91,436,462.15 
 PENDAPATAN
94,959,275.26 
 Keuntungan
3,522,813.11 
  37 of 37  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
2,479,927.65 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
611,347.32 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
375,713.53 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
315,981.39 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
55,000.00 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
194,540.48 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
294,962.08 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
96,987.57 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,155,978.83 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
1,214,859.06 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
460.00 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
7,482,371.70 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
28,351,295.89 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
7,189,462.39 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
412,616.80 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
23,538,176.82 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
13,393,563.35 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,864,655.50 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
1,279,589.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
734,908.37 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
84,552.30 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
34,103.48 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,599.14 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
272,809.50 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
82,544,643.99 
 2
 81200
 ZAKAT FITRAH
 PENDAPATAN
4,348,266.00 
 3
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
361,376.95 
 4
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
35,092.66 
 5
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
208,880.46 
 6
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
50,000.00 
 7
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
1,056,008.06 
 8
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
68,575.01 
 9
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
1,043,118.63 
 10
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
146,410.00 
 11
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
494,016.00 
 12
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
973,287.30 
 13
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
3,629,600.20