Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
35,987,554.22 
 PENDAPATAN
24,532,946.32 
 Keuntungan
-11,454,607.90 
  35 of 35  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
924,654.18 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
180,243.75 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
144,641.75 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
137,939.94 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
36,020.32 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
103,393.24 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
38,874.68 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
324,505.79 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
409,339.64 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
502.30 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
2,362,078.35 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
11,230,420.80 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
2,898,927.69 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
232,708.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
8,444,385.62 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
5,936,200.24 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,067,977.82 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
330,000.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
986,358.30 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
9,952.25 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
15,023.96 
 22
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
6,046.00 
 23
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
167,359.60 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
18,896,626.80 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
355,627.61 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
27,499.94 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
111,059.93 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
9,331.96 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
2,063,673.95 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
19,102.21 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
240,113.43 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
34,294.60 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
251,311.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
714,355.00 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
1,809,949.89