Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
102,370,265.61 
 PENDAPATAN
117,160,080.73 
 Keuntungan
14,789,815.12 
  45 of 45  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
2,501,772.82 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
553,017.65 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
841,137.04 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
365,695.83 
 5
 11500
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
236,732.04 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
165,888.17 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
603,735.98 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
98,758.80 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,307,975.03 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
2,684,989.25 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
8,213.68 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
11,500,000.00 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
30,768,692.37 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
6,642,507.49 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
227,470.70 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
24,759,516.07 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
14,825,294.61 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,708,652.00 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
697,500.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
396,613.62 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
87,786.85 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
49,012.69 
 23
 43100
 BAYARAN PERKHIDMATAN PWNS
 BELANJA
89.76 
 24
 43200
 PENYELENGARAAN HARTA WAKAF
 BELANJA
1,122.42 
 25
 43300
 PROJEK WAKAF DAN PINJAMAN
 BELANJA
386,929.08 
 26
 43500
 SUSUTNILAI
 BELANJA
134,225.98 
 27
 43600
 SUSUTNILAI HARTANAH PELABURAN
 BELANJA
628.67 
 28
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,120.42 
 29
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
748,014.41 
 30
 51300
 PERUNTUKAN SUSUTNILAI/ROSOTNILAI
 BELANJA
20,848.27 
 31
 51800
 SUSUTNILAI HARTANAH PELABURAN
 BELANJA
45,323.91 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
100,462,114.38 
 2
 81200
 ZAKAT FITRAH
 PENDAPATAN
4,474,177.50 
 3
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
353,172.01 
 4
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
48,178.63 
 5
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
1,691,236.65 
 6
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
153,910.88 
 7
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
1,117,043.79 
 8
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
41,435.56 
 9
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
1,486,431.68 
 10
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
205,414.17 
 11
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
480,313.00 
 12
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
1,348,837.30 
 13
 85100
 HASIL WAKAF
 PENDAPATAN
507,192.84 
 14
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
5,098,444.10