Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2016

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
1,229,767.93 
 PENDAPATAN
142,791.78 
 Keuntungan
-1,086,976.15 
  21 of 21  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
690.00 
 2
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
2,787.14 
 3
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
73.80 
 4
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,257.84 
 5
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
146.00 
 6
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
100.00 
 7
 41200
 MISKIN
 BELANJA
609,761.43 
 8
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
129,242.95 
 9
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
24,225.00 
 10
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
117,286.20 
 11
 41700
 RIQAB
 BELANJA
243,538.00 
 12
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
77,707.72 
 13
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
18,970.00 
 14
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
1,581.85 
 15
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,400.00 
 PENDAPATAN
 1
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
31,955.05 
 2
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
49,219.06 
 3
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
15,387.28 
 4
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
21,093.39 
 5
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
6,020.00 
 6
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
19,117.00