Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
12,892,256.87 
 PENDAPATAN
10,230,030.35 
 Keuntungan
-2,662,226.52 
  29 of 29  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
424,872.80 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
88,200.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
71,681.72 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
47,310.67 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
6,670.23 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
29,759.90 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
1,797.90 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
11,612.25 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
163,677.61 
 10
 41100
 AMIL
 BELANJA
1,222,605.16 
 11
 41200
 MISKIN
 BELANJA
4,434,276.05 
 12
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,424,704.80 
 13
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
46,495.00 
 14
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
2,697,464.54 
 15
 41700
 RIQAB
 BELANJA
1,795,327.66 
 16
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
242,820.70 
 17
 41900
 FAKIR
 BELANJA
132,800.00 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
44,712.83 
 19
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
1,355.50 
 20
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
3,239.53 
 21
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
872.02 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
9,780,841.47 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
47,392.32 
 3
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
46,478.24 
 4
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
1,020.05 
 5
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
151,251.27 
 6
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
25,775.00 
 7
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
44,868.00 
 8
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
132,404.00