Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
3,643,885.71 
 PENDAPATAN
178,181.61 
 Keuntungan
-3,465,704.10 
  20 of 20  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
121,303.22 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
28,843.55 
 3
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
20,521.69 
 4
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
8,689.90 
 5
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
191.40 
 6
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
3,276.00 
 7
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
15,854.87 
 8
 41200
 MISKIN
 BELANJA
1,953,907.59 
 9
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
161,210.93 
 10
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
32,430.00 
 11
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
439,920.87 
 12
 41700
 RIQAB
 BELANJA
600,642.63 
 13
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
190,293.06 
 14
 41900
 FAKIR
 BELANJA
66,800.00 
 PENDAPATAN
 1
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
8,796.00 
 2
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
14,825.00 
 3
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
15,604.98 
 4
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
167.63 
 5
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
12,354.00 
 6
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
126,434.00