Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2014

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
51,956,382.01 
 PENDAPATAN
42,350,889.41 
 Keuntungan
-9,605,492.60 
  37 of 37  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,114,365.47 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
221,955.86 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
180,213.70 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
178,353.87 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
90,971.21 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
198,112.82 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
45,921.95 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
480,808.25 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
474,009.22 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
227,622.53 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
3,572,453.98 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
15,969,751.55 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
3,721,309.09 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
138,820.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
16,518,164.68 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
6,442,006.72 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,158,446.87 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
501,800.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
399,090.15 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
68,140.75 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
6,906.10 
 22
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
609.00 
 23
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
246,548.24 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
28,579,631.81 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
701,355.44 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
290,200.84 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
145,947.36 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
4,526,242.94 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
1,984,193.71 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
9,546.27 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
498,630.78 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
101,866.50 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
344,907.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
1,269,413.00 
 12
 84100
 CARUMAN KERAJAAN NEGERI
 PENDAPATAN
1,776,590.00 
 13
 85100
 HASIL WAKAF
 PENDAPATAN
1,000.00 
 14
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
2,121,363.76