Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
20,881,818.80 
 PENDAPATAN
19,799,640.98 
 Keuntungan
-1,082,177.82 
  32 of 32  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
637,281.69 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
136,800.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
107,531.58 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
70,495.37 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
18,299.11 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
52,011.60 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
34,596.70 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
157,772.08 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
386,099.29 
 10
 41100
 AMIL
 BELANJA
2,246,384.42 
 11
 41200
 MISKIN
 BELANJA
7,243,429.11 
 12
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,841,880.29 
 13
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
93,317.00 
 14
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
4,041,450.71 
 15
 41700
 RIQAB
 BELANJA
3,037,718.02 
 16
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
401,779.85 
 17
 41900
 FAKIR
 BELANJA
194,800.00 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
60,886.53 
 19
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
9,388.05 
 20
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
4,982.27 
 21
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
907.53 
 22
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
104,007.60 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
17,971,075.58 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
68,843.74 
 3
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
100,909.16 
 4
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
226,466.72 
 5
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
1,841.19 
 6
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
216,591.73 
 7
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
35,575.00 
 8
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
120,348.00 
 9
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
247,455.00 
 10
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
810,534.86