Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
50,358,981.35 
 PENDAPATAN
31,394,937.43 
 Keuntungan
-18,964,043.92 
  35 of 35  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,150,553.76 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
224,859.82 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
176,007.20 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
162,470.28 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
51,299.92 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
174,185.18 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
52,129.08 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
377,305.92 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
590,810.10 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
702.30 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
3,162,309.31 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
14,708,123.83 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
3,738,910.50 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
245,938.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
13,459,398.00 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
9,015,484.89 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,237,883.36 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
395,100.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
1,139,542.59 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
69,723.25 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
16,188.32 
 22
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
6,293.70 
 23
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
203,762.04 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
25,298,474.48 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
386,813.18 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
66,018.97 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
118,784.93 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
18,663.92 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
2,141,641.36 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
26,490.54 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
292,101.66 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
69,439.90 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
308,884.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
857,674.60 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
1,809,949.89