Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2016

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
78,981,297.46 
 PENDAPATAN
84,679,117.11 
 Keuntungan
5,697,819.65 
  37 of 37  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
2,061,756.29 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
552,849.82 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
335,494.71 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
284,080.01 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
55,000.00 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
178,940.69 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
240,214.16 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
92,000.64 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
896,754.88 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
980,884.09 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
460.00 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
6,489,106.02 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
24,448,993.92 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
5,559,822.50 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
383,340.50 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
20,338,718.40 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
12,373,478.96 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,678,374.95 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
1,127,770.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
634,445.55 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
82,760.62 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
15,994.14 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
2,582.71 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
167,473.90 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
73,019,228.10 
 2
 81200
 ZAKAT FITRAH
 PENDAPATAN
4,348,266.00 
 3
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
350,354.32 
 4
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
35,092.66 
 5
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
198,970.22 
 6
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
50,000.00 
 7
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
919,907.78 
 8
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
66,226.58 
 9
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
957,103.06 
 10
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
139,960.00 
 11
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
446,519.00 
 12
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
848,286.80 
 13
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
3,299,202.59