Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2018

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
57,066,839.18 
 PENDAPATAN
44,565,168.04 
 Keuntungan
-12,501,671.14 
  36 of 36  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,336,812.33 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
305,190.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
188,821.90 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
246,568.46 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
241,451.40 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
49,734.46 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
734,228.39 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
102,326.71 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
1,516,807.67 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
2,141,058.84 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
65,130.38 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
4,963,228.26 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
16,664,018.48 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
2,256,523.97 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
24,665.16 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
15,242,948.68 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
9,572,078.06 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,056,726.80 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
136,420.78 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
42,645.26 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
10,131.07 
 22
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
4,958.75 
 23
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
321,725.96 
 24
 51300
 PERUNTUKAN SUSUTNILAI/ROSOTNILAI
 BELANJA
420.95 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
39,679,421.07 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
121,212.20 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
48,525.43 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
40,018.28 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
177,191.41 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
203,636.90 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
31,199.40 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
222,187.91 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
125,240.50 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
214,800.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
534,056.21 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
3,167,678.73