Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
77,278,461.36 
 PENDAPATAN
66,523,879.55 
 Keuntungan
-10,754,581.81 
  37 of 37  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,766,907.43 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
322,304.82 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
267,458.18 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
254,280.93 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
88,005.92 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
289,269.48 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
61,778.68 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
670,845.70 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
997,176.87 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
702.30 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
7,162,855.32 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
23,232,557.54 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
6,014,291.17 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
355,253.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
19,623,635.48 
 16
 41600
 DERMASISWA/BANTUAN PELAJARAN
 BELANJA
3,000.00 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
11,994,888.49 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,915,331.11 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
568,600.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
1,351,587.63 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
71,514.93 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
56,084.95 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
8,577.55 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
201,553.88 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
53,027,505.90 
 2
 81200
 ZAKAT FITRAH
 PENDAPATAN
4,275,323.00 
 3
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
562,886.60 
 4
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
66,018.97 
 5
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
323,569.89 
 6
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
27,995.88 
 7
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
2,319,843.93 
 8
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
43,067.22 
 9
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
667,537.42 
 10
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
129,485.90 
 11
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
482,177.00 
 12
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
1,025,549.60 
 13
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
3,572,918.24