Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2017

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
69,476,497.69 
 PENDAPATAN
86,025,468.63 
 Keuntungan
16,548,970.94 
  38 of 38  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
1,593,936.06 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
339,957.65 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
262,290.21 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
208,668.72 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
100,897.28 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
461,921.71 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
69,446.45 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
651,398.98 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
1,421,707.98 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
2,268.68 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
9,815,538.78 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
20,973,028.89 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
5,167,389.44 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
165,805.70 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
15,096,280.55 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
10,527,683.67 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
1,108,869.25 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
508,000.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
276,820.63 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
80,581.13 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
20,410.56 
 22
 43100
 BAYARAN PERKHIDMATAN PWNS
 BELANJA
89.76 
 23
 43200
 PENYELENGARAAN HARTA WAKAF
 BELANJA
1,122.42 
 24
 43300
 PROJEK WAKAF DAN PINJAMAN
 BELANJA
386,929.08 
 25
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
1,439.90 
 26
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
234,014.21 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
78,522,253.72 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
250,197.96 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
34,521.64 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
1,644,562.46 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
833,781.05 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
21,821.52 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
882,030.02 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
124,555.67 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
306,698.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
771,236.30 
 11
 85100
 HASIL WAKAF
 PENDAPATAN
190,545.61 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
2,443,264.68