Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2014

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
21,938,777.82 
 PENDAPATAN
17,269,570.89 
 Keuntungan
-4,669,206.93 
  34 of 34  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
559,685.31 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
99,315.10 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
92,254.50 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
65,909.97 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
48,231.70 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
70,871.84 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
27,593.85 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
183,973.62 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
144,851.61 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
71,262.53 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
1,592,615.25 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
7,562,691.01 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,431,939.93 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
93,595.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
5,569,167.92 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
3,420,362.16 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
529,106.90 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
287,200.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
74,974.45 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
12,082.55 
 21
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
1,083.62 
 22
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
9.00 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
12,740,921.93 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
429,537.18 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
207,767.11 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
23,468.17 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
71,461.26 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
4,489.59 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
361,073.47 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
55,214.00 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
164,847.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
514,800.00 
 11
 84100
 CARUMAN KERAJAAN NEGERI
 PENDAPATAN
1,776,590.00 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
919,401.18