Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
24,336,664.02 
 PENDAPATAN
13,731,138.93 
 Keuntungan
-10,605,525.09 
  34 of 34  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
552,473.02 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
98,633.75 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
86,501.01 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
77,528.30 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
18,926.18 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
64,869.30 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
36,134.68 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
220,031.40 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
250,714.31 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
502.30 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
1,447,690.90 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
8,283,864.23 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
1,981,001.71 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
207,013.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
4,664,072.62 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
4,706,512.22 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
778,334.64 
 18
 41900
 FAKIR
 BELANJA
262,400.00 
 19
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
507,154.95 
 20
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
1,965.90 
 21
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
1,745.00 
 22
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
88,594.60 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
11,581,527.21 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
81,591.44 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
13,631.43 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
100,476.60 
 5
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
9,331.96 
 6
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
47,489.44 
 7
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
6,974.00 
 8
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
118,481.69 
 9
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
14,013.30 
 10
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
186,574.00 
 11
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
593,325.00 
 12
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
977,722.86