Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2014

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
95,470,022.80 
 PENDAPATAN
87,482,009.06 
 Keuntungan
-7,988,013.74 
  39 of 39  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
2,033,604.20 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
392,810.86 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
478,651.91 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
335,758.25 
 5
 15100
 BONUS DAN IMBUHAN
 BELANJA
41,000.00 
 6
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
165,666.90 
 7
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
358,758.23 
 8
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
84,666.55 
 9
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
784,101.95 
 10
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
868,009.16 
 11
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
119,940.00 
 12
 41100
 AMIL
 BELANJA
8,666,562.80 
 13
 41200
 MISKIN
 BELANJA
28,499,885.04 
 14
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
6,950,510.33 
 15
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
326,370.51 
 16
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
26,059,479.46 
 17
 41700
 RIQAB
 BELANJA
15,215,458.99 
 18
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
2,137,002.98 
 19
 41900
 FAKIR
 BELANJA
843,200.00 
 20
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
692,532.85 
 21
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
68,463.70 
 22
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
20,069.29 
 23
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
3,618.00 
 24
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
323,900.84 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
65,143,044.29 
 2
 81200
 ZAKAT FITRAH
 PENDAPATAN
4,189,445.00 
 3
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
1,086,788.36 
 4
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
425,232.59 
 5
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
261,001.48 
 6
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
4,618,236.75 
 7
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
2,220,019.13 
 8
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
21,699.85 
 9
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
789,167.12 
 10
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
218,692.00 
 11
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
548,535.00 
 12
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
2,127,475.00 
 13
 84100
 CARUMAN KERAJAAN NEGERI
 PENDAPATAN
1,776,590.00 
 14
 85100
 HASIL WAKAF
 PENDAPATAN
1,000.00 
 15
 86100
 SEWA DAN PAJAKAN HARTANAH
 PENDAPATAN
4,055,082.49