Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2015

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
9,535,033.47 
 PENDAPATAN
513,037.13 
 Keuntungan
-9,021,996.34 
  27 of 27  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
367,561.29 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
61,112.35 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
57,468.58 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
43,912.48 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
6,499.75 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
32,309.51 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
3,243.33 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
66,731.00 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
47,205.31 
 10
 41200
 MISKIN
 BELANJA
4,373,097.55 
 11
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
629,523.81 
 12
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
168,603.00 
 13
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
1,470,608.35 
 14
 41700
 RIQAB
 BELANJA
1,559,790.70 
 15
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
459,739.46 
 16
 41900
 FAKIR
 BELANJA
133,200.00 
 17
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
52,917.00 
 18
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
1,500.00 
 19
 51200
 CUKAI DAN ASSESEMENT
 BELANJA
10.00 
 PENDAPATAN
 1
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
16,870.45 
 2
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
56,650.00 
 3
 82600
 KEUNTUNGAN PELABURAN SAHAM
 PENDAPATAN
9,331.96 
 4
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
15,604.98 
 5
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
61,797.44 
 6
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
26,553.30 
 7
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
52,903.00 
 8
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
273,326.00